like98

Tool quét UID Facebook

Công cụ giúp thu thập và quản lý UID, số điện thoại từ tài khoản Facebook, group member, like & comment Fanpage, like & comment Post.

Tính năng của tool quét UID

Tự động quét UID, số điện thoại tài khoản like, comment bài viết trên Facebook

Hỗ trợ thu thập UID, số điện thoại từ tài khoản Facebook, tài khoản like & comment bài viết, group.

Tự động quét UID, số điện thoại thành viên nhóm Facebook

Hỗ trợ thu thập UID, số điện thoại từ tài khoản Facebook, tài khoản like & comment bài viết, group.

Quét UID, số điện thoại tài khoản cá nhân

Hỗ trợ thu thập UID, số điện thoại từ tài khoản Facebook, tài khoản like & comment bài viết, group.

3 bước sử dụng tool quét IUD

Bước 1

Tải Extension về máy tính rồi cài vào trình duyệt. Và đăng ký tài khoản trên trang fbuid.datacenters.vn

Bước 2

Truy cập vào trang Facebook rồi nhấn nút quét điện thoại. Hoặc gắn link group hoặc bài Post vào trang fbuid.datacenters.vn

Dashboard 1

Bước 3

Vào trang fbuid.datacenters.vn để kiểm tra UID, số điện thoại đã quét, hoặc xuất file

Bảng giá gói scan fb cá nhân

Bảng giá gói scan fb toàn diện

Đăng ký sử dụng ngay

DATACENTERS – Đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp