like98

mini crm
& Công cụ THU LEAD ĐA KÊNH

Giải pháp thu lead đa kênh, xử lý, gắn nhắn,  phân loại, phân nhóm khách hàng tiềm năng hiệu quả cho doanh nghiệp.
CRM JS

Quy trình thu lead đa kênh

Mini CRM

(Công cụ AI thu Lead đa kênh)

Thu thập & lưu trữ dữ liệu

Với thế mạnh công nghệ thu thập dữ liệu đa kênh, đa nguồn, chúng tôi giúp cho cá nhân, tổ chức, khối doanh nghiệp lưu trữ, xử lý và khai thác data lead một cách tập trung, chuyên nghiệp và hiệu quả. Giảm thiểu khả năng thất thoát dữ liệu, thời gian xử lý, phân loại data thủ công do doanh nghiệp có quá nhiều data cập nhật ở nhiều nơi, nhiều nguồn đổ về.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư rất nhiều chi phí và thời gian cho hoạt động thu thập và phân tích dữ liệu. Điều này hoàn toàn có lý do bởi giá trị mà dữ liệu khách hàng đem lại là rất lớn.

Giải pháp hiệu quả

“Khai thác hiệu quả nguồn Lead chất lượng, thúc đẩy doanh thu”
AI ADS là giải pháp giúp doanh nghiệp định danh khách hàng truy cập vào các nền tảng online đồng thời cung cấp công cụ tương tác trực tiếp đến tập khách hàng tiềm năng này.

Thực trạng hiện nay

01

Thường xuyên thiếu data chất lượng cung cấp cho đội ngũ kinh doanh, telesales.

02

Bỏ sót tập khách hàng tiềm năng không chăm sóc kịp thời lỡ cơ hội chốt sale.

03

Thiếu thông tin về khách hàng bao gồm cả chân dung và hành vi của khách hàng với doanh nghiệp.

04

Thiếu giải pháp tiếp cận khách hàng hiệu quả, mất thời gian, công sức để có được contact của khách hàng.

Giải pháp kỹ thuật

Giải pháp cung cấp

Lợi ích cho doanh nghiệp

Quy trình triển khai

Bước 1

Lựa chọn dịch vụ

Doanh nghiệp lựa chọn gói dịch vụ theo nhu cầu & thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ.

Bước 2

Tích hợp dịch vụ

Tích hợp giải pháp lên các eChannel theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 3

Cài đặt, thử nghiệm

Cung cấp tài khoản sử dụng, phối hợp hướng dẫn sử dụng và trải nghiệm.

Bước 4

Sử dụng dịch vụ

Cấp hạn mức, phạm vi, điều kiện cho tài khoản của doanh nghiệp theo thực tế hợp đồng.

Bước 5

Đối soát dịch vụ

Đối soát số liệu hàng tháng & review chất lượng dịch vụ.

JS - Giải Pháp Chuyển Đối Số Cho Doanh Nghiệp