like98

Các bước xây dựng Data Warehouse (xây dựng kho dữ liệu)

Nội dung

Data Warehouse (Kho dữ liệu) là một công cụ quan trọng mà doanh nghiệp dùng để lưu trữ, quản lý và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Nhờ vậy, doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí tìm kiếm dữ liệu cũng như tạo ra các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, để xây dựng kho dữ liệu đòi hỏi quá trình lập kế hoạch và triển khai kỹ lưỡng. Quy trình thực hiện trải qua 7 bước chi tiết nhất.

Các bước xây dựng kho dữ liệu Các bước xây dựng kho dữ liệu

1. Định nghĩa Data Warehouse

Data Warehouse là một phần mềm hoặc nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn và phức tạp, được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích các loại dữ liệu khác nhau. Data Warehouse cung cấp khả năng tìm kiếm, truy xuất và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả, giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức có thể nắm bắt thông tin quan trọng và từ đó đưa ra các quyết định chiến lược. 

2. Vai trò của Data Warehouse

 • Tích hợp dữ liệu: Trước hết, doanh nghiệp cần tổng hợp các nguồn dữ liệu khác nhau từ các hệ thống khác nhau, như: hệ thống CRM, ERP, hệ thống quản lý đơn hàng,… Sau đó, dữ liệu đưa vào kho dữ liệu sẽ được chuyển đổi, chuẩn hóa và tích hợp để tạo thành một cơ sở dữ liệu thống nhất.
 • Lưu trữ dữ liệu: Data Warehouse cung cấp một cơ sở dữ liệu lớn để lưu trữ các dữ liệu trong quá khứ và hiện tại. Hệ thống này sử dụng các kỹ thuật lưu trữ dữ liệu có hiệu suất cao và đáp ứng được các yêu cầu về khả năng mở rộng của dữ liệu.
 • Truy vấn dữ liệu: Data Warehouse cung cấp các công cụ truy vấn dữ liệu để truy xuất và phân tích các dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tìm kiếm và trích xuất dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.
 • Phân tích dữ liệu: Hệ thống kho dữ liệu cho phép doanh nghiệp thực hiện các phân tích dữ liệu để tìm kiếm thông tin và trả lời các câu hỏi phức tạp. Các công cụ phân tích dữ liệu như OLAP (Online Analytical Processing) và Data Mining được tích hợp trong Data Warehouse để hỗ trợ các hoạt động này.

Vai trò của kho dữ liệuVai trò của kho dữ liệu

3. Lợi ích của việc xây dựng Data Warehouse

 • Tăng cường khả năng phân tích dữ liệu: Data Warehouse cho phép phân tích dữ liệu một cách chi tiết và nhanh chóng. Thông qua đó, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động của họ và tìm ra những cơ hội mới để phát triển.
 • Giảm thời gian và chi phí xử lý dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trong Data Warehouse phải được xử lý hoàn toàn để tối ưu hóa cho các thao tác truy vấn và phân tích dữ liệu. Thay vì phải tìm kiếm và phân tích nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bạn có thể dùng dữ liệu trong Data Warehouse, đảm bảo chính xác, nhanh gọn và hệ thống.
 • Nâng cao tính khả dụng của dữ liệu: Data Warehouse giúp tăng tính khả dụng của dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu sẵn sàng để truy xuất bất cứ lúc nào và từ bất kỳ nơi đâu. Việc này giúp cho các nhân viên và quản lý có thể truy cập dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Lợi ích của xây dựng kho dữ liệu Lợi ích của xây dựng kho dữ liệu

 • Tăng cường tính toàn vẹn của dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu trong Data Warehouse đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất hoặc bị sai sót trong quá trình xử lý. Dữ liệu được xác minh và hỗ trợ cho các hoạt động khác của doanh nghiệp.

4. Các bước xây dựng Data Warehouse

 • Phân tích nhu cầu: Đầu tiên, doanh nghiệp cần phân tích nhu cầu và yêu cầu của người dùng, bao gồm các yêu cầu về dữ liệu, phân tích dữ liệu, truy vấn dữ liệu và báo cáo.
 • Lập kế hoạch: Bạn cần xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn dữ liệu, cấu trúc, công nghệ, ngân sách và thời gian cần thiết cho việc xây dựng kho dữ liệu. Đây là bước quan trọng nhất và sẽ định hình toàn bộ quá trình xây dựng kho dữ liệu.
 • Thiết kế kiến trúc Data Warehouse: Kiến trúc của Data Warehouse bao gồm định nghĩa các lớp dữ liệu, các bảng dữ liệu, các khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu, các quy trình đồng bộ dữ liệu, các quy trình xử lý dữ liệu và các quy trình quản lý dữ liệu.
 • Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau phải được chuẩn hóa trước khi lưu trữ. Các bước chuẩn hóa bao gồm xử lý dữ liệu trùng lặp, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đưa dữ liệu về định dạng chuẩn.

Các bước xây dựng kho dữ liệu Các bước xây dựng kho dữ liệu

 • Xây dựng ETL (Extract, Transform, Load) tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau vào Data Warehouse. 3 giai đoạn cần thực hiện: Extract là quá trình xác định và trích xuất các dữ liệu cần thiết, từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau, như Database, File, ERP, CRM,… Load bao gồm việc tải các dữ liệu được trích xuất sẽ được lên các Database xác định. Transform là giai đoạn chuyển đổi các dữ liệu từ hình thức cũ trên hệ thống nguồn sang hình thức mới, để phù hợp cho phân tích dữ liệu. 
 • Phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu: Doanh nghiệp có thể ứng dụng Data Warehouse vào phân tích dữ liệu, bao gồm các công cụ truy vấn dữ liệu, các công cụ phân tích dữ liệu và các công cụ báo cáo.
 • Triển khai và bảo trì: Công việc này nên được thực hiện định kỳ để đảm bảo hệ thống Data Warehouse làm việc hiệu quả và ổn định.

Xem thêm: